Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Ryczywół, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i oddali głos na kandydatów KWW Nasz Ryczywół.

Państwa obecność przy urnach wyborczych była nie tylko spełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale przede wszystkim wyrazem zaangażowania i troski o losy naszej gminy. Dziękujemy za zaufanie i za każdy oddany głos.

To właśnie Państwo wybraliście p. Renatę Gembiak-Binkiewicz na wójta Gminy Ryczywół.
Dzięki Państwa zaangażowaniu 11 naszych kandydatów weszło w skład Rady Gminy Ryczywół. To bardzo duży sukces ale i olbrzymia odpowiedzialność, która stoi przed całym naszym zespołem.

Jednocześnie pragniemy pogratulować naszym kontrkandydatom uzyskanych wyników.
Renata Gembiak-Binkiewicz - kandydat na Wójta

Renata Gembiak-Binkiewicz
42 lata, mężatka, dwoje dzieci
Wykształcenie:
Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące a następnie zdobyłam tytuł Technika Ekonomisty o specjalności Rachunkowość i Rynek Rolny. Następnie ukończyłam studia wyższe na UAM, na kierunku Politologia o specjalizacji: administracja samorządowa oraz z wyróżnieniem studia magisterskie o specjalizacji: administracja europejska.  


Doświadczenie zawodowe:
 • 1993 – 1998 - opiekunka dzieci podczas dowozów szkolnych w Urzędzie Gminy Ryczywół
 • 1998 - 2007 - sprzedawca w „Sklep Mięsny E. Janochowska” w Ryczywole,
 • 2007 - 2008 - podinspektor ds. promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach
 • 2008 – 2009 - podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Obornikach
 • asystent koordynatora projektu „Aktywizacja obszarów wiejskich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Spłecznego
 • Od 2009 Kierownik biura LGD Kraina Trzech Rzek w Obornikach – zajmuję się wspieraniem przedsiębiorców, rolników, stowarzyszeń i podmiotów publicznych przy korzystaniu z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywizacją mieszkańców obszarów wiejskich.
Działalność społeczna:
 • Od 2011 - Prezes Zarządu LGD Kraina Trzech Rzek -zarządzam ponad ośmiomilionowym projektem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW, mającej na celu rozwój
 • gospodarczy i społeczny obszaru, realizuję przedsięwzięcia dla ludności lokalnej pozyskując  dofinansowanie z FIO i KSOW
 • Od 2010 – członek Zarządu Klubu Sportowego Golnica Ryczywół – prowadzę dokumentację klubu, przygotowuję i rozliczam wnioski o dofinansowanie ze środków gminnych, powiatowych i unijnych
 • Od 2009 - członek Rady Sołeckiej w Ryczywole – współpracuję przy wdrażaniu funduszu sołeckiego i organizacji imprez dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Mikołajki, Święto Ziemniaka, warsztaty rękodzieła)
 • Od 2010 - członek Rady Parafialnej oraz Komitetu Remontowego Kościoła Parafialnego w Ryczywole  – opracowałam wniosek o dofinansowanie remontu kwotą 150.000 zł z PROW.
 • Od 2013 - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia AleBabki
 • Od 2013 - przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Objezierzu
 
 
 
"Moje silne strony to uczciwość, pracowitość, konsekwencja w działaniu, perfekcjonizm, skuteczność, otwarcie na drugiego człowieka, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pomysłowość, energia, poczucie humoru, umiejętność motywowania do działania. Wolny czas spędzam czytając książki jeżdżąc na rowerze lub pływając kajakiem. Lubię próbować nowych technik rękodzieła. Pasjonuję się fotografią. Moim celem będzie wszechstronny rozwój gminy oparty o zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców. Bardzo zależy mi na tym, aby jak najskuteczniej wykorzystać możliwości jakie daje naszej gminie nowy okres programowania środków unijnych oraz rządowych. Będę wspierać przedsiębiorców, rolników oraz osoby realizujące inicjatywy społeczne."