Adam Sobociński - kandydat na radnego

okręg nr 13

Adam Sobociński
55 lat, żonaty, dwoje dzieci
Z zawodu instalator WOD-KAN-CO. Od blisko 20 lat oddany pracownik Zespołu Szkół w Ludomach. Od kilku lat działa czynnie na rzecz lokalnej społeczności jako członek Rady Sołeckiej w Ludomach. Z ogromną chęcią bierze udział we wszelkich pracach społecznych realizowanych na rzecz wsi. Amator piłki nożnej, ręcznej i siatkowej - swoją pasją dzieli się z młodzieżą regularnie organizując dla niej spotkania sportowe. Zaangażowany w powstawanie boiska wiejskiego w Ludomach. W nawiązywaniu owocnej współpracy ze współmieszkańcami pomagają mu takie cechy, jak sumienność w wykonywaniu obowiązków i talent organizacyjny. W podejmowanych działaniach może liczyć także na wsparcie rodziny, przyjaciół i współpracowników.  
 
"Spośród zadań Rady Gminy najbliższe są mi dziedziny związane z obecnie wykonywana pracą zawodową: oświata, kultura i sprawy społeczne. Chciałbym również aby sport i rekreacja w naszym regionie rozwijała się na najwyższym poziomie. Działaniami, którymi należy wesprzeć te kwestie są:
  • budowa świetlicy wiejskiej w Ludomach,
  • usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Ludomach,
  • wyposażenie boiska wiejskiego i budowa placu zabaw w Ludomach
  • budowa boiska i placu zabaw w Orłowie,
  • stworzenie systemu kanalizacji i systemu burzowego w sołectwie, utwardzenie dróg i położenie chodników.