Barbara Boch - kandydat na radnego

okręg nr 15

Barbara Boch
60 lat, wdowa, dwoje dzieci
Z zawodu technik elektronik. Przez 30 lat kierownik Rejonowej Kolumny Transportu Sanitarnego w Obornikach, obecnie na zasłużonej emeryturze. Od 2008 r. zaangażowana w życie lokalnej społeczności jako członek Zarządu Stowarzyszenia Nasza Lipa, a od 2014 r. jako Prezes Stowarzyszenia. Współorganizatorka licznych wydarzeń i imprez kulturalnych dla mieszkańców Lipy: Dnia Kobiet, Kiermaszy Świątecznych, zabaw tanecznych, Festynu Rodzinnego, Dnia Seniora, Dnia Kobiet czy Wieczoru pieśni patriotycznych. W realizacji podejmowanych działań pomagają jej takie cechy, jak obowiązkowość, sumienność i systematyczne dążenie do wyznaczonego celu. Miłośniczka dobrej książki - literatury powszechnej i obyczajowej.  
 
 
"Jako kandydatce do Rady Gminy Ryczywół najbliższe mi są zagadnienia związane oświatą, kulturą i sprawami społecznymi. To właśnie problemy i potrzeby społeczne najbardziej motywują mnie do działania. Moimi celami są też m.in.: - remont dróg i budowa chodników w Lipie, - modernizacja świetlicy wiejskiej, - współpraca z OSP i Lipskim Klubem Sportowym na rzecz integracji mieszkańców. "

  Okręg nr 15 - Wieś: Lipa 47-141