Dariusz Grządzielewski - kandydat na radnego

okręg nr 14

Dariusz Grządzielewski
38 lat, żonaty, dwoje dzieci
Absolwent technikum mechanicznego. Prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi stolarskie. Miłośnik piłki nożnej. Od 1998 roku dowodzi drużynie piłkarskiej. Obecnie doprowadził do sformalizowania działań klubu sportowego aby umożliwić dofinansowanie jego działalności ze środków zewnętrznych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Lipskiego Klubu Sportowego. Chętnie angażuje się we wszelkie działania mające na celu integrację mieszkańców Lipy i poprawę jakości życia w tej miejscowości. Wspiera przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie Nasza Lipa, Radę Rodziców oraz jednostkę OSP. Jako lokalny działacz cechuje się lojalnością, odpowiedzialnością, ambicją i optymizmem. Jego rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań sprawia, że może liczyć na wsparcie nie tylko rodziny i przyjaciół, ale też mieszkańców wsi angażujących się w zadania integrujące społeczność.  
 
"Ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jako radny chciałbym poświęcić szczególną uwagę kwestiom związanym z rozwojem gospodarczym i społecznym naszej gminy. To właśnie potrzeby i problemy społeczne motywują mnie do działania na rzecz najbliższego otoczenia. Wśród inicjatyw, jakie chciałbym podjąć znajdują się m.in.:
  • rozbudowa sieci kanalizacyjnej i drogowej (w tym chodniki),
  • rozbudowa zaplecza sportowego ,
  • optymalizacja sytuacji oświatowej w gminie.
Zależy mi na ukierunkowaniu prac rady gminy również na wspieranie mieszkańców, poświęcających swój czas społeczności lokalnej w ramach OSP, stowarzyszeń i klubów sportowych oraz grup nieformalnych."

 Okręg nr 14 - Wsie: Dąbrówka Ludomska, Lipa 1-46, Lipa-Bagna, Lipa Nowa, Lipa Wojciechowo