Ewa Knopczyk - kandydat na radnego

okręg nr 4

Ewa Knopczyk
41 lat, mężatka
Od blisko 20 lat właścicielka salonu fryzjerskiego w Ryczywole. Od kilku lat zaangażowana w organizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez radę sołecką i sołtysa Ryczywołu, m.in. Dni Dziecka, Mikołajki i Dożynki. Od roku należy do rady sołeckiej w Ryczywole. Współzałożycielka Stowarzyszenia AleBabki. Należy do Stowarzyszenia LGD-Kraina 3 rzek oraz Sekcji Motocyklowej Sokół-Budzyń. Z pasją i oddaniem angażuje się we wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz ryczywolskiej społeczności. Jako lokalna aktywistka cechuje się umiejętnością organizacji pracy, zmysłem organizatorskim, otwartością na drugiego człowieka oraz konsekwencją w dążeniu do celu. Miłośniczka zwierząt, dobrej książki i aktywnego wypoczynku ale przede wszystkim niesienia pomocy innym.  
 
"W związku z moją wieloletnią działalnością na rzecz mieszkańców, spośród zadań Rady Gminy najbliższe są mi kwestie związane z oświatą, kulturą i sprawami społecznymi. W mojej pracy na rzecz Ryczywołu chciałabym skupić się głównie na: poprawie wyglądu i organizacji ryczywolskiego rynku, poprawie stanu technicznego i porządku wokół lokalnych zabytków i miejsc historycznych, zadbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców. Uważam, że ważnym zadaniem władz gminy jest wspieranie mieszkańców, poświęcających swój czas społeczności lokalnej w ramach OSP, stowarzyszeń i klubów sportowych. "
 

Okręg nr 4 - Wieś Ryczywół - ulice: Chodzieska, Czarnkowska, Ks. Stepczyńskiego, Plac 1 Maja, Wybudowanie