Magdalena Czyż - kandydat na radnego

okręg nr 7

Magdalena Czyż
36 lat, mężatka, dwoje dzieci
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie. W życie lokalnej społeczności angażuje się pełniąc funkcję Prezesa Stowarzyszenia Radom. Wspólnie z radą sołecką wsi Radom organizowała liczne wydarzenia i imprezy kulturalne, m.in. Balik karnawałowy dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny czy Festyn na zakończenie lata. Wszystkim tym działaniom przyświecał jeden cel: integracja mieszkańców sołectwa. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Radom stał się miejscem krzewienia kultury fizycznej i sportu, ale przede wszystkim piękniejszą miejscowością. Miłośniczka dobrej książki, ruchu na świeżym powietrzu, rodzinnych przejażdżek rowerowych i pieszych. Chętnie podróżuje po Polsce odwiedzając jej najciekawsze zakątki.  
 
"Spośród zadań Rady Gminy najbliższe są mi kwestie społeczne, kultura i oświata. Są one zgodne z moją chęcią niesienia pomocy innym, rozwijania współpracy w lokalnych społecznościach, dbania o placówki oświatowe, których poziom i jakość zadecydują o przyszłości naszych dzieci. Chciałabym także zaangażować się w realizację bieżących potrzeb sołectwa:
  • położenie chodników w Radomiu,
  • poprawa bezpieczeństwa na drogach,
  • budowa placu zabaw w Piotrowie,
  • wyposażenie wiejskiego boiska w Radomiu w dobrej jakości murawę, bramki i ogrodzenie.

Okręg nr 7 - Wsie: Piotrowo, Połajewice, Radom