Mariusz Nowacki - kandydat na radnego

okręg nr 5

Mariusz Nowacki
38 lat, żonaty, jedno dziecko
Pracuje jako menadżer zarządzający zespołem doradców klientów dla ogólnopolskiego przedstawiciela firmy Energa Obrót S.A. Miłośnik sportu, inicjator reaktywacji w Ryczywole działalności klubu sportowego. Od 2010 r. Prezes Zarządu KS „GOLNICA” Ryczywół - stowarzyszenia, w którym gra i trenuje 60 młodych zawodników z terenu Gminy. W działaniu na rzecz lokalnej społeczności cechuje go otwartość na poglądy drugiego człowieka, odpowiedzialność i dynamika pracy, ale przede wszystkim odwaga w podejmowaniu ważnych i trudnych decyzji.  
 
 

 
"Radny Rady Gminy Ryczywół w mijającej kadencji. Członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, a także Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. W ciągu ostatnich 4 lat przyczyniłem się m.in. do kompleksowego remontu ul. Kościuszki, powstania Orlika 2012, poprawy infrastruktury, estetyki i dostępności obiektów sportowo-rekreacyjnych w Ryczywole, oświetlenia ul. Słowackiego. W dalszych pracach Rady Gminy będę kontynuować działania na rzecz:
  • rewitalizacji ulicy Świerczewskiego i Placu 1 Maja w Ryczywole,
  • uporządkowania kwestii własności gruntów wokół stadionu,
  • kompleksowego remontu obecnej lub budowy nowej hali sportowej w Ryczywole,
  • stworzenia pełnowymiarowych terenów zielonych, przystosowanych do potrzeb dzieci i osób starszych,
  • rozwijania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
  • poszerzanie działalności KS Golnica Ryczywół,
  • wzmocnienia wsparcia ze strony gminy dla organizacji społecznych (OSP, stowarzyszenia, kluby sportowe)
  • promowania Gminy Ryczywół w regionie oraz w ramach współpracy z zagranicznymi gminami."

Okręg nr 5 - Wieś: Ryczywół - ulice: Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Nowa, Obornicka, Słowackiego, Świerczewskiego