Michał Bogacz - kandydat na radnego

okręg nr 3

Michał Bogacz
35 lat, żonaty, dwoje dzieci
Absolwent studiów technicznych – zdobył tytuł mgr inż. w specjalności technika cieplna. Pracownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Ryczywole, następnie specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Miasta i Gminy Oborniki, obecnie specjalista zarządzający realizacją wielomilionowych projektów unijnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach. Zaangażowany w proces przebudowy Centrum Rekreacji Oborniki. Członek Rady Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ryczywole. Od lat wspiera i uczestniczy w społecznych inicjatywach realizowanych w Ryczywole. W podejmowaniu działań na rzecz lokalnej społeczności cechuje go przede wszystkim skuteczność w dążeniu do celu, sprawne podejmowanie decyzji oraz umiejętność pracy w zespole. Miłośnik czynnych form spędzania czasu wolnego oraz prac ogrodowych.  
 
"Jako Radny Gminy Ryczywół będę zajmował się głównie kwestiami rozbudowy infrastruktury, wykorzystując przy tym wieloletnie doświadczenie przy pozyskiwaniu dofinansowania unijnego i krajowego. Ważny jest dla mnie rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa oraz ochrony środowiska. Zakres ten jest mi bliski z uwagi na pochodzenie z rodziny rolniczej oraz zawodowe zaangażowanie w ochronę środowiska w zakresie gospodarki ściekowej. Do działań, które chciałbym podjąć pracując na rzecz Gminy, należą m.in.:
  • poprawa stanu dróg gminnych i powiatowych,
  • budowa nowych i naprawa istniejących chodników,
  • usprawnienie funkcjonowania kanalizacji deszczowej,
  • rozbudowa placów zabaw, w tym placu przy ul. 6-go Stycznia."
 

Okręg nr 3 - Wieś Ryczywół - ulice: 6 Stycznia, Działkowa, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza