Marek Jarmuż - kandydat na radnego

okręg nr 1

Marek Jarmuż
52 lata, żonaty, troje dzieci
Z zawodu mistrz lakiernik samochodowy. Odznaczony srebrną odznaką Cechu Rzemiosł Różnych za szkolenie uczniów w zawodzie lakiernika samochodowego. Od ponad 15 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie. Należy do Klubu Citroen Poznań 2CV. Członek rady sołeckiej w Ryczywole - zaangażowany w realizację jej czołowych projektów kulturalnych, m.in. sołeckich Mikołajek, Dni Dziecka, zbiórek i akcji charytatywnych. Jako lokalny działacz cechuje się sumiennością, pracowitością, konsekwencją w dążeniu do celu i łatwością w nawiązywaniu kontaktu ze współmieszkańcami. Miłośnik motoryzacji, zlotów zabytkowych aut i aktywnych form rekreacji.  
 
 
"Ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jako radny chciałbym poświecić szczególną uwagę kwestiom związanym z rozwojem gospodarczym naszej gminy i rozbudową infrastruktury drogowej oraz sportowo-rekreacyjnej. Zależy mi na stworzeniu w naszej gminie korzystnych warunków dla otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej. Moim celem będzie praca na rzecz m.in. rozbudowy i modernizacji strefy rekreacyjnej ryczywolskiego stadionu, uporządkowanie spraw związanych z własnością gruntów, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę bezpiecznego przejścia pomiędzy osiedlami i stadionem, budowa dróg i chodników osiedlowych oraz przy naszych szkołach."