Monika Olech - kandydat na radnego

okręg nr 12

Monika Olech
36 lat, mężatka, dwoje dzieci
Wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą. Sołtys wsi Ludomy. Wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Lipa. Członek Rady Duszpasterskiej w Ludomach i Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek. Pomysłodawczyni i współorganizatorka licznych akcji i wydarzeń lokalnych, m.in. stworzenia od podstaw boiska sportowo-rekreacyjnego w Ludomach, akcji uporządkowania ludomskiego parku czy wtorkowych cyklicznych spotkań mieszkanek Ludom i okolic (grupa nieformalna). Aktywnie działa na rzecz wspierania lokalnych inicjatyw, rozwiązywania problemów i realizacji potrzeb współmieszkańców tam, gdzie jest to możliwe. W podejmowaniu działań korzysta z własnych zasobów: umiejętności pracy w zespole, cierpliwości, otwartości na krytykę, umiejętności wyciągania wniosków z napotykanych sytuacji problemowych.  
 
"Ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jako radna chciałabym poświecić szczególną uwagę kwestiom związanym z rozwojem gospodarczym i społecznym naszej gminy. Zależy mi na tym aby nasza gmina rozwijała się gospodarczo, budowała drogi, przyciągała inwestorów i przedsiębiorców. Kluczem do rozwoju gospodarczego jest dla mnie także rozwój społeczny - umiejętność odpowiadania na bieżące potrzeby mieszkańców, tworzenie dla nich dogodnego dostępu do ułatwień i nowoczesnych rozwiązań. Uważam, że istotnym zadaniem władz gminy jest wspieranie mieszkańców, poświęcających swój czas społeczności lokalnej w ramach OSP, stowarzyszeń i klubów sportowych oraz grup nieformalnych. Właśnie na tych kwestiach chciałabym skupić się w pracy na rzecz Gminy Ryczywół."
 
Okręg nr 12 - Wsie: Ludomy, Łaszczewiec