Poradnik wyborcy

Wybory samorządowe

Wybory samorządowe charakteryzują się pewną specyfiką. Maja zasięg lokalny, ich wynik ma więc znaczny wpływ na jakość życia wspólnoty gminnej, od dużych inwestycji w postaci np. budowy drogi gminnej na odśnieżaniu ulic kończąc . Stąd też w wyborach gminnych głos oddajemy na konkretną osobę. Głos oddawany jest na określony system wartości/ program zbieżny z tymi, które są bliskie wyborcy.

Okręgi jednomandatowe

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112) wprowadza diametralne zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych. Kodeks określa zasady wyborów m.in.: do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa). Radni gmin zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Okręgi jednomandatowe wynikają wprost z definicji demokracji jako systemu, w którym prawo stanowi wola większości obywateli.

System jednomandatowych okręgów wyborczych nie obejmie wyborów do rad miasta na prawach powiatu.

Okręg jednomandatowy rozumiany jest jako jednostka utworzona w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów. W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. Oznacza to, że mandat uzyskuje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich kandydatów. System jest dużo prostszy, a tym samym jego zasady są bardziej zrozumiałe dla wyborców. Charakteryzuje się spersonalizowaniem i identyfikacją wyborców z konkretnymi kandydatami, dzięki czemu władzę zdobywa osoba, która cieszy się największym poparciem społecznym. To daje niejako gwarancję efektywnego realizowania celów lokalnej społeczności (w przypadku dużych miast - dzielnicy, w mniejszych miejscowościach – kilku ulic). System ten może sprawić, że radnym zostanie np. osoba dotychczas bardzo zaangażowana społecznie w życie mieszkańców gminy/ miejscowości dzięki docenieniu tego przez wyborców w postaci poparcia podczas wyborów, a nie np. osoba mało zaangażowana ze „znanym nazwiskiem”, która zasiada w Radzie Gminy kilka kadencji.

Jednomandatowe okręgi wyborcze występują m.in.: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie.