Program KWW Nasz Ryczywół

1.Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych (w tym UE)
2.Tworzenie terenów inwestycyjnych
2.Wspieranie działalności gospodarczej i rolniczej
4. Rozwijanie sieci wodno-kanalizacyjnej, drogowej, internetowej
5.Zachowanie i promocja walorów gminy
6.Rozwijanie kultury, edukacji, sportu i rekreacji
7.Inwestowanie w infrastrukturę społeczną,
8.Sprawna komunikacja z mieszkańcami
9.Wspieranie działalności stowarzyszeń i oddolnych inicjatyw mieszkańców
10.Inicjowanie współpracy zagranicznej